Standhouders

Het Prothesefestival streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen met een beenprothese of orthese, kinderen en volwassenen, alle mogelijkheden van en met je prothese/orthese te laten zien en ervaren. Daarnaast is het doel elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. De dag staat in het teken van inspireren, motiveren en in beweging komen. Er worden gratis clinics verzorgd voor de deelnemers, er zijn paralympische atleten (met medailles!) en inspirerende sprekers aanwezig. We willen de deelnemers en hun omgeving informeren over materialen en trainingsvormen waarbij we voorbij de reguliere oplossingen kijken.

Wil jij een stand met jouw organisatie op het prothesefestival? Neem contact op via info@prothesefestival.nl. Er wordt contact met je opgenomen voor de verdere afspraken.