PARTNERS

Friendship Sports Centre

Onze missie is het leven van mensen met een beperking verrijken door sport in een unieke en stimulerende omgeving.

Sport draagt bij aan conditie, welzijn, sociale verbanden en mentale kracht. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen met een beperking nog meer profijt hebben van deze positieve effecten dan valide mensen. Des te wranger is het dat zij vaak op reguliere sportclubs niet terecht kunnen. Een veilige en vertrouwde omgeving waar ze kunnen sporten en sociale contacten kunnen opbouwen is voor hen geen vanzelfsprekendheid.

Össur

Össur houdt zich bezig met het verbeteren van de mobiliteit van mensen. Össur is wereldwijd een marktleider van niet-invasieve orthopedische hulpmiddelen. We leveren geavanceerde en innovatieve technologieën op het gebied van prothesen, orthesen en compressie therapie.

Ons werk draait evenzeer om mensen als om producten. Het comfort, zelfvertrouwen en revalidatie staan centraal bij onze inspanningen. Als we een product of een dienst ontwikkelen, vergeten we nooit dat we daarmee iemand helpen bij het opbouwen van een beter leven.

#LifeWithoutLimitations